Skip to content

September 1, 2012

Taste it Green steunt ‘t AKStje

Onze voornaamste steun gaat dit werkjaar naar ‘t AKStje.

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de 2de editie van ons Taste-it-event op 15 september 2012.
Hopelijk mogen wij u ontvangen voor het uitmuntend diner en dansfeest ten voordele van ‘t AKStje.
‘t AKStje is ons sociaal project die we met de opbrengst van de avond ism. Ladies Circle Maldegem dit jaar steunen

In navolging op onze eerste editie van ‘TASTE IT’ met vorig jaar als kleur rood, willen we
dit jaar de mensen samenbrengen en hun smaakpapillen strelen met het kleur groen.
Zout, zoet, bitter, umami en zuur zijn de 5 basissmaken waar de chefs hun creativiteit
mogen botvieren, maar telkens gelinkt aan één kleur.
We zijn trots en bijzonder vereerd dat we terug onze 2 gereputeerde chefs, Sander-Jan-
Beirens en René De Baets mogen verwelkomen. Opnieuw mogen we ons verheugen op
een grote belangstelling van zowel publiek, sponsors als winkels. De opzet van dit
evenement is iedereen hier aanwezig een schitterende avond te bezorgen maar bovenal
fondsen te werven voor onze sociale projecten.

Vanuit ons sociaal engagement, de bestaansreden van elke serviceclub, trachten we
enerzijds weloverwogen keuzes te maken over de projecten die we steunen, anderzijds
ook onze omgeving, de familie en de bedrijfswereld hierbij te betrekken. De waarde en
het belang van deze projecten voor onze samenleving zijn zeer belangrijk. Vaak werken
zij buiten de spotlights maar steeds met een bijzonder grote inzet. Vaak steunen en
helpen zij mensen in uw directe omgeving zodat zij zo goed mogelijk in onze
maatschappij geïntegreerd blijven. Vaak beseft de ‘buitenwereld’ niet eens dat dit maar
mogelijk is met hun steun.

Dit jaar hebben we geopteerd voor ’t AKStje thuis ondersteuning. Een beschrijving van
hun werking vindt U verder in dit boekje. Een project dat uw steun zeer waardeert en
hiermee concrete doelen realiseert, eerder dan een louter financiële injectie die
verdwijnt in de anonimiteit van de globale budgetten. Zij waarderen uw steun ten volle
en zetten zich dan met heel wat medewerkers in om ook U vanavond een geslaagde
avond te bezorgen.

Naast dit hoofdproject worden ook onze andere projecten, met welke we al vaak een
jarenlange relatie hebben, gesteund. Ook zij appreciëren uw aanwezigheid vanavond.
Het spreekt voor zich dat dit ‘Taste it Event’ maar plaats kan vinden met de
medewerking van de chefs, onze leveranciers en natuurlijk onze sponsors.
We zijn vereerd in naam van de Ronde Tafel, de Ladies Circle en alle betrokkenen u een
schitterende avond te mogen toewensen.

Wim Huysser – Voorzitter Ronde Tafel Maldegem
Katrien De Kesel – Voorzitster Ladies Circle Maldegem

 

Wat willen we?

Een gezonde en veilige leefomgeving met voldoende stimulansen voor de ontwikkeling van kinderen.

Hiervoor: samenwerking met Kind en Gezin via ’t AKStje:
Uitleensysteem voor pedagogisch verantwoord speelgoed voor kinderen van 0 tot 36 maanden oud.
Uitleendienst  waarin een baby-uitzet ter beschikking gesteld wordt.
Op regelmatige basis een tweedehandsbeurs organiseren waarbij kinderkledij en –speelgoed aan democratische prijzen wordt verkocht.

De steun van Ronde Tafel en Ladies Circle:
voor een aantal basispakketten baby-uitzet aan te kopen
Aankoop van pedagogisch verantwoord speelgoed.

Comments are closed.